Kalendář

Zář
29
Ne
2019
Losovací schůze OP Brno-venkov 2019 v klubovna Lokomotivy Brno
Zář 29 @ 9:00 – 10:00

Losovací schůze OP Brno-venkov 2019/2020 se uskuteční před losovací schůzí pro KP. Začátek v 9:15.

Termíny navrženy podle rozpisu soutěží řízených JmŠS 2019/2020

Losovací schůze KP JmŠS 2019 v klubovna Lokomotivy Brno
Zář 29 @ 10:00 – 10:30
Schůze Komise mládeže JmŠS 2019 v klubovna Lokomotivy Brno
Zář 29 @ 11:00 – 14:00

Schůze KM JmŠS 2019

proběhne po skončení losovací schůze KP JmŠS v klubovně Lokomotivy Brno.

Říj
3
Čt
2019
trénink mládeže v hlavní budova ZŠ
Říj 3 @ 17:00 – 18:30

trénink mládeže

Říj
8
Út
2019
Druhé úterý v Brno
Říj 8 @ 15:30 – 18:30

Průběh:
15.30 – 15.40 prezence
15.45 – 18.15 vlastní průběh turnaje
18.15 – 18.30 vyhlášení výsledků a předání cen

Hrací systém: švýcarský na pět kol, tempo 2×15 minut na partii.
Turnaj bude rozdělen do dvou skupin:
skupina A – hráči s ELO 1001 a vyšší
skupina B – začátečníci (ELO 1099 a nižší)
Oba turnaje se hrají se zápočtem na rapidLOK ČR

Ceny: pro vítěze připraveny drobné věcné ceny.
Prémie pro skupinu A: hráč, který v seriálu turnajů alespoň třikrát obsadí medailové umístění, získává finanční cenu 200,-Kč.

Propozice ke stažení.

Říj
20
Ne
2019
OP 1: Šachy Zastávka „A“ x TJ Slovan Ivančice „B“ v Zastávka, Dělnický dům
Říj 20 @ 9:30 – 15:30

logo_Sachy_Zastavka_500V prvním kole okresního přeboru přivítá Áčko družstvo Ivančic B. Kvůli termínové kolizi se soustředěním MightyShake se bude hrát v sále Domu dětí a mládeže, Kopečky, od 9:30.

Kompletní informace na chess-results.

Říj
25
2019
Podpora oddílů a kroužků 2020 – uzávěrka žádostí o dotaci
Říj 25 celý den

Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2018/2019
Hlavním cílem projektu je dosažení stavu, aby se každý oddíl staral o tréninkové možnosti mládeže a aby pracoval na jejich aktivním zapojení do soutěží a turnajů.
Financování projektu zajišťuje ŠSČR ze svého rozpočtu a výše financí na tento projekt je závislá na rozhodnutí konference nebo VV ŠSČR.
Aktivní mladý šachista: Aktivním mladým šachistou pro tuto sezonu se rozumí hráči a hráčky narození v roce 2001 a mladší
mající platnou registraci v ŠSČR pro rok 2019. Zároveň v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 splní minimálně jednu z těchto podmínek – Odehrát:
a. 7 partií ve vážném tempu v jednom turnaji nebo v jedné soutěži družstev
b. 2 partie ve vážném tempu ve dvou turnajích nebo soutěžích družstev
c. dva turnaje ze seznamu započitatelných turnajů
Všechny tyto turnaje nebo soutěže musí být započítány na FRL nebo LOK příslušného tempa a musí být zveřejněny na webu www.chess-results.com. Turnaje uvedené pod písmenem c musí být nahlášeny (odeslány na emailovou adresu podporakrouzku@chess.cz) krajskými předsedy KM do 30. 5. 2019 na předepsaném formuláři a schváleny KM ŠSČR. Je možné zařadit i další turnaje po tomto
datu, ale je nutné jejich schválení KM ŠSČR před začátkem turnaje. Turnaje uvedené pod písmenem b a písmenem c je možné kombinovat.
Finanční dotace: Pro sezónu 18/19 jsou stanoveny tři úrovně dotace. Pro první úroveň stačí 5, pro druhou úroveň 15 a
pro třetí úroveň 30 aktivních mladých šachistů. Oddíly budou zařazeny do příslušné úrovně podle počtu aktivních mladých šachistů. Klíč k výpočtu dotace: Z přidělených financí pro tento projekt se odečtou náklady na administrativní zajištění projektu a poštovné. Zbývající částka se vydělí počtem oddílů splňujících kritéria, oddíly splňující 1. úroveň budou započítaný jedenkrát. Oddíly splňující 2. úroveň se počítají 2x (dostanou dvojnásobnou dotaci) a oddíly splňující 3. úroveň se počítají 3x (dostanou trojnásobnou dotaci).
Materiální dotace: Oddíly, které o to požádají, obdrží též metodické materiály dle svého výběru z nabídky ŠSČR, která obsahuje především literaturu k projektu Šachy do škol. Za každého aktivního mladého šachistu si oddíl napočítá částku 50 Kč, kterou pak může využít na objednávku knih v příslušné hodnotě podle oficiálního ceníku. Příklad: oddíl má 10 aktivních žáků, může se objednat knihy v celkové hodnotě 500 Kč.
Logistika a termíny projektu:
Do 25. 10. 2019 zašlou šachové oddíly vyplněný předepsaný formulář s přehledem aktivních hráčů a hráček splňující stanovené podmínky a turnaje, kterých se jednotliví hráči zúčastnili, včetně případné žádosti o materiální dotaci na e-mail podporakrouzku@chess.cz a osobu pověřenou zpracovávat
přehledy za kraj. Přehledy zaslané po termínu nebudou již započteny do nároku na dotace. Do 1. 11. 2019 Krajští předsedové KM nebo jimi pověřené osoby provedou kontrolu aktivity mládeže
v klubech a kroužcích v jejich kraji a vyplní předepsaný formulář, který odešlou na e-mail podporakrouzku@chess.cz. Do 7. 11. 2019 KM ŠSČR vypočte a na webových stránkách zveřejní přehled klubů, jejichž kroužky splnily podmínky pro udělení dotace a její výši.
Do 14. 11. 2019 budou řešeny případné sporné případy. 18. 11. 2019 bude zveřejněn finální seznam klubů a výše jejich dotace. Dotace je určena na úhradu odměn trenérům šachových kroužků klubů.
Vyplacena bude na základě faktury vystavené Šachovému svazu ČR nejpozději do 30. 11. 2019. O zaplacení faktur zaslaných po termínu rozhodne VV ŠSČR.
Formuláře: Zástupci klubů, kroužků a krajů jsou povinni používat předepsané formuláře pro tento projekt. Tyto budou postupně zveřejněny v příslušné sekci (Komise mládeže -> Podpora šachových oddílů a kroužků) na webu ŠSČR – www.chess.cz.
Komise mládeže ŠSČR
Schváleno VV ŠSČR 04. 12. 2018

Říj
26
So
2019
MMaS 2019 v Kouty nad Desnou, Hotel Dlouhé stráně
Říj 26 – Říj 31 celý den

znak_mmas_orlice_2Letošní Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let se odehraje 26. – 31. 10. 2019 v hotelu Dlouhé stráně, tedy (tradičně) v Koutech nad Desnou. Propozice, přihlášku a další podrobnosti lze najít například na webu ŠSČR, dále pak na webu Moravskoslezského krajského šachového svazu. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2019. Výsledky budou klasicky na chess-results.com.

H+D10, H+D12, H+D14, H+D16, FIDE OPEN

Mistrovství je otevřeno všem registrovaným dětem našeho kraje, a protože se hraje převážně formou dvojkol, jedná se o jeden z nejlevnějších turnajů ve vážných partiích pro děti. Proto by se akce měly zúčastnit vybrané děti ze všech našich oddílů, kde to s mládežnickým šachem myslí aspoň trochu vážně. Ty nejlepší budou bojovat o postupy na republikové mistrovství, drtivá většina ostatních však zde bude získávat turnajové zkušenosti a na popartiových rozborech (trenéry zdarma zajišťuje pořadatel) odhalovat své chyby, odstraňovat je a přispívat tak ke svému šachovému růstu.

Mistrovství se každoročně účastní početné mládežnické výpravy mnoha oddílů. Menším oddílů, kde by měli problémy se zajištěním doprovodu dětí, může pomoci nabídka Lokomotivy Brno, která pro několik jednotlivců z jiných oddílů může doprovod a potřebnou trenérskou přípravu zabezpečit. Případní zájemci ať se do 27. září obrátí na pana Miroslava Hurtu.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com