Tréninky mládeže

Kdy a kde se scházíme:

ve čtvrtek v Centru celoživotního vzdělávání (CCV) od 17:00.

Malá nápověda pro ty, kteří náhodou neví, kde se nachází CCV – hledejte družinu v areálu školských zařízení, místních se můžete zeptat na „Řáholec“; na internetu zkuste zadat adresu Zastávka, U Školy 440 🙂

Mistrovská utkání se budou hrát v malém sále Dělnického domu.

O státních svátcích a v období školních prázdnin se schůzky nekonají – například 26.10.2017 (podzimní prázdniny). Někdy místo tréninku jedeme na turnaj – například 30.11.2017 na Mikulášský turnaj do Ivančic. Pak někdy tréninky odpadnou díky besídkám MŠ či ZŠ, koncertům ZUŠ (účast hráčů na jevišti, trenérů v hledišti) – například 21.12.2017. A někdy si i trenéři potřebují odpočinout 😉

Začátečníky má na starosti Aleš Dumek.

Pokročilé trénují  Miroslav HurtaDušan Lacko. Jako další síly u pokročilých fungují Daniela Dumková, David Dumek, Petr Pečenka.

Úlohy z posledního tréninku:

20161020_ukol_3