Členské příspěvky na rok 2019

Jaro je v plném proudu, a tak je potřeba uhradit oddílové příspěvky pro rok 2019.
 
Co se týče roční výše našich oddílových příspěvků na činnost, je skladba stejná jako minulý rok:
 
700 Kč: základní sazba (rok narození 1954 – 2000)
400 Kč: senioři nad 65 let (rok narození 1953 a nižší) 
400 Kč: mládež do 18 let (rok narození 2001 a vyšší)
 
V případě mládeže lze platit zvlášť jednotlivá pololetí (vždy 200 Kč).
 
Oddílové příspěvky, prosím, pošlete na účet TJ Čechie: 1358516399 kód banky: 0800 nejpozději do 30.4.2019. Účet je uveden i na webu TJ Čechie http://www.cechiezastavka.cz/clanky/oklubu.html).
 
Do zprávy pro příjemce uveďte: ŠACHY(mezera)P(mezera)rok(mezera)jméno_hráče – například: ŠACHY P 2019 Novák Jan.
V případě pololetní platby se dopisuje pololetí – například:
ŠACHY P 2019 Nová Jiřina 1.p
 
Toto se samozřejmě netýká těch, kteří příspěvky za rok 2019 již mají uhrazené.
 
Pro ilustraci uvádím odvody ročních poplatků ŠSČR: 
základní sazba (rok narození 1954 – 2000): 250 Kč (150 ŠSČR + 100 JmŠS)
senioři nad 65 let (rok narození 1953 a nižší): 125 Kč (75 + 50)
mládež do 18 let (rok narození 2001 a vyšší):  75 Kč (75 + 0)
děti do 10 let (rok narození 2009 a vyšší): 20 Kč (20 + 0)
Tyto sazby jsou dohledatelné na např. stránkách ŠSČR a JmŠS (legislativa, ekonomická směrnice, …).