Členské příspěvky na rok 2018

Jarní prázdniny skončily a na obzoru je 1. 3. 2018, což je mezní termín daný ŠSČR pro aktualizaci stavu členské základny v oddílech.
S aktualizací stavu je samozřejmě pevně spjat i odvod ročních členských příspěvků ŠSČR:
základní sazba (1953 – 1999): 250 Kč (150 ŠSČR + 100 JmŠS)
senioři nad 65 let (1952 a vyšší): 125 Kč (75 + 50)
mládež do 18 let (2000 a vyšší): 75 Kč (75 + 0)
děti do 10 let (2008 a vyšší): 20 Kč (20 + 0)

A abychom mohli poplatky odvést, nejdříve musíme vybrat naše oddílové 😉 Co se týče roční výše našich oddílových příspěvků, je skladba stejná jako minulý rok:
700 Kč: základní sazba (rok narození 1953 – 1999)
400 Kč: senioři nad 65 let (rok narození 1952 a nižší)
400 Kč: mládež do 18 let (rok narození 2000 a vyšší)

V případě mládeže lze platit zvlášť za jednotlivá pololetí (à 200 Kč).

Příspěvky prosím pošlete na účet TJ Čechie Zastávka: 1358516399 kód banky: 0800 nejpozději do 28. 2. 2018. Číslo účtu je uvedeno na stránkách TJ Čechie Zastávka.

Do zprávy pro příjemce uveďte: ŠACHY(mezera)P(mezera)rok(mezera)jméno_hráče – například: ŠACHY P 2018 Novák Jan.
V případě pololetní platby se dopisuje pololetí – např.: ŠACHY P 2018 Nová Jiřina 1.p