Podpora oddílů a kroužků 2020 – finální seznamy

Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2018/2019

18. 11. 2019 bude zveřejněn finální seznam klubů a výše jejich dotace. Dotace je určena na úhradu odměn trenérům šachových kroužků klubů.
Vyplacena bude na základě faktury vystavené Šachovému svazu ČR nejpozději do 30. 11. 2019. O zaplacení faktur zaslaných po termínu rozhodne VV ŠSČR.